Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Homeopati

Homeopati er en medisinsk behandlingsform som styrker våre naturlige, selvhelbredende evner. Den første konsultasjonen tar ca 1- 1½ time der vi ønsker å få en oversikt over ulike plager, sykdomshistorie og livssituasjon. Det legges vekt på et helhetsbilde der både fysiske og eventuelt følelsesmessige plager blir gitt rom. Ut fra dette finner vi en homeopatisk medisin ut fra den enkeltes behov.  Oppfølgingskonsultasjoner tar ½ – 1 time og settes vanligvis opp etter 3-5 uker. Vi ønsker ikke bare å fjerne de lokale symptomene på sykdom, men å styrke klientens generelle helsetilstand.

De homeopatiske medisinene er laget av stoff fra planter, dyr og mineraler. De er reseptfrie og selges kun på apoteket. Homeopatiske medisiner kan brukes sammen med andre medisiner.

Homeopati brukes både forebyggende og styrkende, og som behandlinga av både akutte og kroniske sykdommer. Mine klienter er i alle aldersgrupper, og kommer både for fysiske plager og for følelsemessige belastninger. Behandling av barn har alltid vært en viktig del av min praksis, spesielt med homeopatiske medisiner.

Jeg er medlem i Norske Homeopaters Landsforbund, og er registrert i Altbas registeret, et offentlig register for alternative behandlere under Brønnøysund Registeret.

”Miracles do not happen in contradiction to nature, but only in contradiction to that which is known to us in nature.”

– St. Augustine

Generelt om Homeopati

Homeopatisk behandling brukes både forebyggende og ved akutte og kroniske sykdommer. Lidelser som klienter kommer med kan være f.eks infeksjoner i øre, nese, hals, tilbakevendende urinveisinfeksjoner, fordøyelsesplager, hodepine, migrene, allergier eller intoleranse, ulike hudsykdommer, smerter i muskulatur og ledd, hormonelle lidelser som menstruasjonsplager, pms eller problemer knyttet til overgangsalder.

Ut fra vår helhetlige tankegang ser vi på det fysiske og det følelsesmessige som to sider ved det menneskelige som påvirker hverandre gjensidig. Homeopatisk behandling vil dermed kunne omfatte følelsesmessige plager som nedstemthet, uro, nervøsitet, angst, dårlig selvbilde, konsentrasjonsvansker osv.

Historie og filosofi

Homeopatisk behandling vart satt i system som en egen medisinsk behandlingsform av den tyske legen og farmasøyten Samuel Hahnemann (1755-1843). Ordet homeopati kommer av de to ordene homoios som betyr lignende og pathos som betyr lidelse, altså ”lignende lidelse”. Dette innebærer et grunnleggende prinsipp: Ett stoff som kan gi friske mennesker visse symptomer, kan helbrede de samme symptomene hos et sykt menneske.

Et eksempel her er homeopatisk bruk av løk. Mange har erfart at når de skjærer opp løk, vil de begynne å bli snufsete og det renner fra nese og øyne. Dette er symptomer som kan ligne på allergi. Homeopatisk medisin laget av kepaløk er et av de midlene vi kan bruke ved behandling av allergi, men det er her viktig å legge merke til at dersom allergien gir andre symptomer som f.eks tett nese og kløe i halsen, så er det andre medisiner som vil bli valgt. Dette er også et eksempel på at de homeopatiske medisinene velges ut fra individuelle plager, ikke direkte knyttet til diagnosen. Det finnes på denne måten mange ulike homeopatiske medisiner som blir brukt ved behandling av f.eks allergi.

Lignende symptombilde

Sagt på en annen måte, så tenker vi innen homeopati at vi alle har våre individuelle måter å reagere på en belastning, om det f.eks er ekstra stress i hverdagen eller smitte av en sykdom. Ved store belastninger får noen hodepine, andre får diaré. Noen blir søvnløse, andre blir irritable. Måten vi reagerer på forteller oss noe om hvordan vårt immunforsvar fungerer og noe om vår konstitusjon – våre medfødte styrker, svakheter og personkarakteristikker. Det er ut fra en oversikt over dette reaksjonsmønsteret vi velger de homeopatiske medisinene. Vi leter etter et stoff i naturen som kan skape et lignende symptombilde som den reaksjonen vårt eget immunforsvar setter i gang i oss, se eksempelet med løken i teksten over. På denne måten forsterker vi det vårt immunforsvar allerede gjør. Dette er en sentral del i homeopatien. Dersom noen f.eks har spist fordervet mat og får oppkast og diaré, er dette kroppen sin måte å prøve å kvitte seg med det den har fått i seg. I homeopatien vil vi da velge et stoff fra naturen som har i seg muligheten til å skape oppkast og diaré for å hjelpe kroppen i arbeidet med å kvitte seg med det som er bedervet.

Isopati

Der er andre behandlingsmetoder som velger medisiner ut fra en annen filosofi enn i homeopatien, bl.a. isopati der man behandler organismen med det samme som gjør den syk. Det kan f.eks være utviklingsstadier av mikrober som en potenserer (se avsnitt under om medisinene) eller en bruker f.eks potensert bjørk til behandling av bjørkeallergi. ( Likt behandles med likt, ikke lignende ut fra menneskets egen, individuelle reaksjon som i homeopatien)

Homeopatiske medisiner

De homeopatiske medisinene produseres på egne laboratorium etter samme strenge krav og kontroll (GMP) som konvensjonelle medisiner. De er reseptfrie i Norge, men er klassifisert som legemidler av Statens legemiddelverk og er derfor kun lovlig solgt gjennom apotek. Homeopatiske medisiner er laget av stoffer fra planter, dyr og mineraler. De gjennomgår en viktig fortynnings- og potenseringsprosess der informasjon fra virkestoffet overføres til stoffet det er løst opp i. Dette gir etter bestemt regler de ulike potensene eller styrkene.
Prisen ligger mellom kr. 60,- til kr.180,- avhengig av dosering.

Norske Homeopaters Landsforbund (NHL)

Jeg er medlem i Norske Homeopaters Landsforbund. Forbundet stiller krav om grundig utdannelse i både medisinske og homeopatiske fag og har klare etiske regler.

Ønsker du mer informasjon om homeopati, historie, forskning, utbredelse i andre land m.m. kan du gå inn på www.nhl.no.

Anbefalt lesestoff

”Din hverdagsmedisin. Hva er homeopati?”
Av Dr. Linda Johnston
ISBN 82-993226-1-8

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn